Stichting Behoud de Reiger - Doelstelling

 

Doelstelling Stichting Behoud de Reiger:

Doelstelling van de Stichting is het behoud van het schoolgebouw aan de Reigerlaan in Eindhoven (plus het dependence aan de Eksterlaan) in haar functie als basisschool.

   

 school en onderwijzerswoning 1920

 school 2000

Waarom behoud van de school?

Het schoolbestuur (vroeger Nut, nu SALTO) 'redeneert':

 1. Het is te duur om het achterstallige onderhoud weg te werken en het gebouw aan te passen aan de huidige onderwijstechnische eisen (inclusief uitbreiding).
 2. 'Verkoop' van het gebouw aan een projectontwikkelaar (die het gebouw kan herbestemmen tot kantoren of appartementen) levert geld op.
 3. Hiermee kan elders nieuwbouw worden gepleegd.
 4. Alternatieven zijn bespreekbaar (bijvoorbeeld verhuizen naar een bestaand gebouw in de buurt), maar verkoop van de Reigerlaan is nodig om geld in het laatje te brengen.
 5. zie: Voorgenomen besluit huisvesting, brief aan leden van het NUT, 11/4/2000 en: Oplossingsvarianten huisvestingsproblematiek Reigerlaan - 17/3/2000

Stichting Behoud de Reiger zegt:

 1. De school heeft een lange en rijke traditie, zowel het gebouw op zich, als op onderwijskundig vlak. Het is de 'moeder' van de Nutsscholen in Eindhoven (opgericht 1914). Vele prominente Eindhovenaren hebben er onderwijs genoten. De 'ziel' van de school laat zich natuurlijk niet in geld uitdrukken. Het is juist deze meerwaarde die verloren gaat als gekozen wordt voor vestiging elders.
 2. Door het Nutsbestuur zijn allerlei alternatieve locaties genoemd (omgeving Rembrandtplein, Picusterrein, Kempensebaan). Een definitieve plek is nog niet gevonden. Gemeente Eindhoven is bezig met een locatieonderzoek, dat tegen het einde van 2001 zou moeten zijn afgerond. Duidelijk is in ieder geval dat het nog jaren zal duren voor nieuwbouw elders gerealiseerd kan zijn (men noemt een jaar of 5).
 3. De Reiger kampt echter met acute problemen: bouwkundige-, GGD- en brandweer-rapporten geven aan dat staat van onderhoud is erbarmelijk is (laatste onderhoud is gepleegd in 1982) en er sprake is van een onhygiënische en brandgevaarlijke situatie. Door de aanhoudende onzekerheid blijven investeringen uit. Dit leidt tot een verder bouwkundig verval en een oplopende achterstand op het gebied van onderwijstechnische faciliteiten (zoals lokaaltekort, ontbreken van computernetwerk).
 4. De school maakt in velerlei opzichten onlosmakelijk deel uit van de wijk waarin zij oorspronkelijk is opgezet, en fungeert als 'bindend element' in de sociale context van de wijk. Dit is de reden waarom ook de buurt- en wijkvereniging staan achter de doelstelling van SBdR.
 5. Een modelstudie door architectenbureau Marx & Steketee toont aan dat 'vernieuwbouw' van de huidige school de vergelijking kan doorstaan met nieuwbouw elders, binnen bouwkundige, onderwijstechnische en financiële randvoorwaarden [zie binnenkort 'Een alternatief plan'].

Hoe streeft de Stichting haar doel na?

 1. Het Nutsbestuur/SALTO heeft haar besluit genomen, en staat niet meer open voor andere inzichten dan 'sluiten locatie Reigerlaan'. Ook recente onderhandelingen hebben niet tot resultaten geleid.
 2. SBdR richt zich daarom op de Eindhovense politiek. De kwestie is terecht gekomen op de agenda van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Verschillende partijen steunen onze doelstelling
 3. SbdR weet zich gesteund door de Henri van Abbestichting (zie alhier), wijk- en buurtvereniging en een groot aantal ouders (zoals blijkt uit steunbetuigingen en sponsorbijdragen). (Wilt ook u ons steunen, kijk dan hier.)

pagina versie 2.03, gewijzigd 28/2/2002