logo

L  A  A  T  S  T  E    N  I  E  U  W  S
 
REIGERLAAN 90 JAAR!
9/6/2004
Zie artikel 'School Reigerlaan krasse bejaarde van negentig' in het Eindhovens Dagblad.

   
     
     
B&W BESLIST
8/7/2003
'Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Eindhoven heeft op 8 juli jongstleden besloten om basisschool De Reigerlaan niet langer te betrekken bij de ontwikkeling van een SPILcentrum in wijk De Laak, waaronder Lakerlopen en Villapark vallen.' - zo staat te lezen in een Wijkinfo van 18/7/2003.

   
     
Mailing naar Gemeenteraad Eindhoven
28/1/2003
Het projectbureau van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is begonnen aan een nieuwe locatiestudie voor basisonderwijs in het voedingsgebied Villapark/Lakerlopen. Twee opties zijn nog open: omgeving 'de Ronde' aan de Tongelresestraat en de Reigerlaan.
Het onderwijs moet onderdeel gaan vormen van een 'spilcentrum'. SBdR doet een beroep op de raadsleden om te kiezen voor de variant 'Reigerlaan'. Eventueel valt ook te denken aan een variant waarbij de onderwijsvoorzieningen aan de Reigerlaan behouden blijven, en de overige voorzieningen worden gerealiseerd aan de Tongelresestraat. Zie hier voor onze mailing.

   
Tijdelijke uitbreiding Reigerlaan
Uit 'Eindhoven Actueel' van 5/2/2003: te verlenen bouwvergunning/vrijstelling voor het tijdelijk uitbreiden van een schoolgebouw, Reigerlaan 3 (02/0416), ter inzage van 6/2 t/m 19/2/2003 bij dienst SOB, Sector Bouw- en Woningtoezicht en het Informatiecentrum van het Stadskantoor. 

 Terugkeer van tijdelijk onderkomen aan de Geraniumstraat naar Reigerlaan
Uit Reigerbulletin 11 (31/1/2003): Zoals de zaken er nu voorstaan is de oplevering van het gebouw aan de Reigerlaan gepland op 4 april. Een groot probleem is nog de vochtigheid in het gebouw. Dit vertraagt onder andere het stucwerk en het schilderwerk.
Uit Reigerbulletin 12: Op maandag 14 paril pakken we onze spullen in [...]. Op dinsdag 15 april vindt de verhuizing plaats. Alle kinderen zullen die dag vrij zijn.


Handtekeningenactie
Een door de Buurtvereniging Villapark georganiseerde handtekeningenactie levert 554 handtekeningen voor behoud van de school op de huidige locatie (van in totaal zo'n 650 bezochte woningen).
Een spontane korte handtekeningenactie door groepsouders resulteerde in zo'n 250 positieve reacties.

 

  Posteractie
Onze actie tot behoud van de school aan de Reigerlaan vindt massaal steun, zo blijkt uit het aantal raamposters dat binnen en buiten de wijk valt waar te nemen. De Buurtvereniging Villapark sluit zich bij de actie aan.
raamposter klein

Gemeenteraad III
Gemeenteraadslid Henck van Dijck (Leefbaar Eindhoven) vraagt in een brief aan de verantwoordelijke wethouder mw. Mittendorff, om een snelle oplossing. Zie hier.
Dhr. den Ouden (O.A.E.) pleit in een brief aan ons d.d. 27/5/2002 nogmaals voor behoud van de school op de huidige locatie.

 

 Gemeenteraad IV
Op 10 juni 2002 heeft de gemeenteraad vergaderd over een voorstel van B&W om naar aanleiding van de brand de 'optie behoud Reigerlaan' nader te onderzoeken. Caroline den Beer Poortugael spreekt namens Stichting Behoud de Reiger de raadsleden toe. De PvdA is als enige fractie tegen dit onderzoek. Uit de discussie n.a.v. het voorstel blijkt een groot deel van de raad de optie 'behoud Reigerlaan' te ondersteunen. Zie hier voor een weergave van ons pleidooi.

 

BRAND!
Zie Eindhovens Dagblad, site van de Reigerlaan, en onze eigen fotopagina voor plaatjes en nieuws.


foto: Ó website Eindhovens Dagblad
  BRAND REIGERLAAN 21/5/2002
Als gevolg van de brand in onze school in de nacht van 21/5 is de situatie volledig veranderd. De directie ziet behoud van de locatie Reigerlaan nu als meest voor de hand liggende optie. De stijdbijl is begraven. Prioriteit van directie en bestuur ligt op het moment vanzelfsprekend bij het oplossen van de acute problemen. Wij wensen hen alle sterkte!

Naar aanleiding van de brand biedt de Buurtvereniging Villapark Eindhoven onze stichting alle steun en hulp aan, overtuigd van het nut van behoud van het gebouw in haar functie als basisschool.

Ook via deze site ontvingen wij diverse steunbetuigingen, waarvoor dank!

     

 

Gemeenteraad II
In een brief aan de Gemeenteraad vraagt de Stichting aandacht voor de problemen aan de Reigerlaan (zie hier). Raadsleden zetten zicht in voor afhandeling van de brief in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

 

 

Brandweer en Arbodienst II
Op ons verzoek tot inzage in de rapportage van Brandweer en Arbodienst deelt schoolbestuur SALTO ons mee, niet hierover met ons te willen communiceren. Zij spreekt wel, via de schooldirectie, met de MedezeggenschapsRaad.
De Directie verwijst naar de reactie van het schoolbestuur, en laat ons weten dat voor de leden van de MR de rapportage op school ter inzage ligt.
De MR laat ons weten op korte termijn over de rapporten te beschikken. Niet alle rapporten zijn van recente datum. De Brandweer en de Gemeente hebben toegezegd om de laatste aanpassingen op het gebied van veiligheid uiterlijk 15 juni gereed te hebben. Verder stelt de MR de rapporten ter inzage aan elke ouder (en daarmee dus ook aan het bestuur van SBdR, dat volledig bestaat uit ouders).

Henri van Abbestichting
De Henri van Abbestichting zet zich in voor behoud van het cultureel erfgoed in Eindhoven en omstreken. Ook ons schoolgebouw heeft hun aandacht. Zie: www.vanabbestichting.nl onder het kopje 'Projectinfo/Actueel'

 

Brandweer en Arbodienst I
Zowel de Brandweer als de Arbodienst willen niet reageren op onze vraag naar de status van het schoolgebouw voor wat betreft brandveiligheid en Arbo-omstandigheden. "Hierover communiceren wij niet met derden."

Gemeenteraad I
De Gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe locatie voor onze school. (Terwijl behoud van de bestaande locatie nog nooit echt goed is onderzocht!) September 2001 zouden de resultaten bekend zijn, maar we wachten nog steeds. Gemeenteraadsleden van met name VVD, Groen Links, D'66, Leefbaar Eindhoven, SP en CDA tonen zich bezorgd.

  Schoolbestuur
De Stichting heeft recentelijk gesprekken gevoerd met het schoolbestuur SALTO, de directie van de school en de medezeggenschapsraad. SALTO distantieert zich (nog steeds) van onze gedachtengang, zo laten zij ons en de Gemeenteraad weten.

Alternatief
Waarom verhuizen naar een andere (waarschijnlijk kleinere) plek als het bestaande gebouw en de locatie zoveel mogelijkheden bieden? Architectenbureau Marx & Steketee laat in een modelstudie zien dat alle wensen vervuld kunnen worden op de locatie Reigerlaan (behoud monumentale pand, uitbreiding met extra lokalen, indeling lokalen, spilcentrum). Zie 'Een alternatief plan'.

 

Monumentenstatus
Het lag in de lijn der verwachting, maar per augustus 2001 is het officieel: ons schoolgebouw aan de Reigerlaan evenals het dependence aan de Eksterlaan zijn door de minister aangewezen als Rijksmonument. Zie: Reigerlaan en Eksterlaan

pagina versie 2.09, gewijzigd 1/11/2004

Stichting Behoud de Reiger
 Postbus 145
 5600 AC Eindhoven
Rabobank rekening 1700.43.258
 reactie@behoud-de-reiger.nl