Eindhoven, maart 2000

Beste mede-ouders,

Het is duidelijk dat de toekomst van onze school plotseling in zeer onrustig vaarwater is terecht gekomen, getuige ook de recente artikelen in het Eindhovens Dagblad. Het slopen van het gebouw is weliswaar uitgesloten, maar verkoop aan een projectontwikkelaar lijkt nog steeds voor het Nutsbestuur en de gemeente Eindhoven de favoriete optie te zijn. Op de ouderavond van 1 februari jl. heeft de meerderheid van de aanwezige ouders het Nutsbestuur laten weten hier faliekant tegen te zijn. Op de daaraan voorafgaande ouderavond van 12 januari jl. heeft de meerderheid van de ouders zich uitgesproken voor handhaving van de school op de huidige lokatie. Over één ding zijn alle ouders het naar onze mening unaniem eens: het huidige gebouw voldoet niet meer en we willen een school die

(a) berekend is op de te verwahten groei (maximaal 450 leerlingen verdeeld over totaal 17 groepen);
(b) voldoet aan de moderne eisen van onderwijsvoorzieningen;
(c) schoon en veilig is;
(d) aan onze kinderen en leerkrachten een prettig onderkomen biedt.

Volstrekt onduidelijk is welke kant het nu opgaat.
Wij, als groep verontruste ouders, willen alles op alles zetten om het Nutsbestuur en de gemeente ervan te overtuigen, dat de optie van behoud van de school op de huidige lokatie serieus en diepgaand onderzocht moet worden. Als renovatie niet haalbaar is, dan nieuwbouw achter de bestaande gevel.
WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG!!!

Het Nutsbestuur lijkt te kiezen voor de weg van de minste weerstand: verkoop het gebouw en bekijk waar op een andere lokatie een nieuwe school gebouwd zou kunnen worden.
Overtuigende argumenten worden daarbij naar onze mening geenszins genoemd. Wij betreuren het ten zeerste dat het Nutsbestuur zo weinig moeite wil doen de mogelijkheid van behoud van onze school op de huidige lokatie serieus te onderzoeken.
WIJ LATEN ONS ECHTER NIET UIT HET VELD SLAAN!!!!

Wij zijn vast van plan om op alle mogelijke manieren handhaving van de school op de Reigerlaan na te streven en dit onder de aandacht van de betrokken besluitvormers, politici en media te brengen.
In dat kader zal ook stevige actie nodig zijn, waarbij we hopen op een brede inzet van de ouders. We zullen U daarover op korte termijn informeren.

Tot nu toe speelt de besluitvorming over de toekomst van onze school zich geheel buiten de ouders om af. We worden geconfronteerd met allerlei plannen en voorstellen, waar we niets over te zeggen hebben. Te gek voor woorden! Uiteindelijk gaat het om onze kinderen gaat die we weloverwogen op de school aan de Reigerlaan aangemeld hebben!

Om toch een stem te kunnen hebben in de besluitvorming adviseren we jullie ten sterkste lid te worden van het NUT (Lidmaatschap kost Fl. 12,50 p.p. en Fl. 17,50 per ouderpaar). Dit geeft ons de mogelijkheid het Nutsbestuur ook formeel ter verantwoording te roepen.
Meld je daarom aan als lid (tel. 040-2485530), en kom t.z.t. naar de ledenvergadering om je stem te laten horen! Jullie kunnen je ook aanmelden bij één van de onderstaande ouders.

We hopen op een brede actiebereidheid, waarvoor wij het initiatief zullen nemen.

Namens de verontruste ouders,

 Carel van de Beek Lakerstraat 7 (tel. 2440380)
 Wiep Folkerts Fazantlaan 7 (tel. 2441363)
 Pieter de Haan Gaailaan 9 (tel. 2460841)
 Kees Hoefnagel Treurenburgstr. 14 (tel. 2465619)
 Tjalling Mulder  
 Maike Rietema Pauwlaan 26
 Leo van Rooij Treurenburgstr. 24 (tel. 2433628)
 Bart Schellekens Reigerlaan 12 (tel. 2461918)
 Ruud Sondag Fazantlaan 3F (tel. 2466610)
 Anne Tenner Sperwerlaan 12 (tel. 2465381)
 Henri Vossenberg Pieter Aertsenstr. 6 (tel. 2112262)
 Jacques Vermeeren Fazantlaan 3E

[terug]

 

pagina versie 2.01, gewijzigd 14/4/2001