AAN: de Wethouder van Onderwijs, Gem. Eindhoven /
Mevrouw drs. Marriët Mittendorff
Stadhuisplein 1 Eindhoven
(tevens per e-mail en fax)

Betreft: Basisschool "De Reiger"

 

Eindhoven, 29 mei 2002

Geachte Mevrouw Mittendorff,

De afgelopen dagen bereikten ons noodkreten over de situatie die is ontstaan naar aanleiding van de brand in het hoofdgebouw van basisschool "De Reiger" op 20 mei j.l.

Zoals bekend heeft de brand de zolderverdieping van de school verwoest en is aan de rest van het gebouw veel schade ontstaan. Dit terwijl het gebouw een jaar geleden op de Rijksmonumentenlijst is geplaatst. De lessen voor de leerlingen die van het hoofdgebouw gebruik maken worden tijdelijk voortgezet op een andere school in Stratum. Dagelijks rijden er bussen en ouders om de kinderen naar deze locatie te brengen.

Nu speelt er al geruime tijd een discussie over het voortbestaan van "De Reiger" in het gebouw aan de Reigerlaan. De mening van het schoolbestuur staat lijnrecht tegenover de wil van de ouders, de buurtbewoners, de Stichting Behoud de Reiger én de Buurtvereniging Villapark Eindhoven, die de school op deze locatie voor de buurt willen behouden. Ook de Henri van Abbestichting is van mening dat de nieuwe monumentale status onlosmakend verbonden is met de functie die het heeft, zowel voor de school als voor de buurt. Door dit jaren slepende conflict tussen partijen heeft het gebouw veel achterstallig onderhoud opgelopen, wat voor een monument niet wenselijk is. Zeker kan zo niet gesproken worden van een positieve en geloofwaardige bijdrage aan het onderwijs.

De fractie 'leefbaar eindhoven' is van mening dat de huidige situatie om een snelle oplossing vraagt en dat er knopen moeten worden doorgehakt. Basisschool "De Reiger" moet voor de buurt én de schoolkinderen behouden blijven!

Wij vragen u een einde te maken aan de slepende discussie en het schoolbestuur te laten weten dat een voortzetting op de bestaande "De Reiger" locatie de voorkeur geniet. De huidige omstandigheden bieden immers voldoende reden en aanleiding tot een oplossing.

Tevens verzoeken wij u op korte termijn in contact te treden met Stichting Behoud de Reiger en Buurtvereniging Villapark Eindhoven die al enige tijd een alternatief onderzoek voor "De Reiger" klaar hebben liggen. Desgewenst wil 'leefbaar eindhoven' bij dit gesprek aanwezig zijn.

In afwachting,
Met leefbare groet,

 

'leefbaar eindhoven'
Henck van Dijck


 [terug]

 

pagina versie 2.01, gewijzigd 3/6/2002