Toespraak door Caroline den Beer Poortugael gehouden tijdens de vergadering van de Eindhovense Gemeenteraad van 10 juni 2002 (*)

(*) Spreektijd aan ons was onterecht toegekend door de raadsgriffier die nog maar net in functie was (het protocol bij raadsvergaderingen staat dit feitelijk niet toe). Bij hoge uitzondering en met instemming van de fracties heeft burgemeester Welschen de vergadering tijdelijk geschorst zodat B&W en de raadsleden alsnog konden worden toegesproken.

 

Geacht College, Raad en in het bijzonder de wethouder van onderwijs mevrouw Mittendorff,

Voordat ik begin met mijn pleidooi namens de Stichting Behoud de Reiger, waarin ik deelneem als bestuurslid, wil ik graag mijn complimenten uitspreken over de snelle aanpak van de Gemeente en ook het schoolbestuur met betrekking tot de brand in de Reigerlaanschool. Binnen een week na het ontstaan van de brand gingen de kinderen (ook de kleuters) al weer min of meer gewoon naar school. Er is een goede alternatieve schoollokatie en het onderwijs wordt gecontinueerd. Hieruit blijkt dat de gemeente en het schoolbestuur zeer serieus omspringen met hun taak te zorgen voor hun leerlingen. Ook het feit dat deze raadsvergadering al zo spoedig na de brand plaats vindt is daar een uiting van. Onze complimenten geven wij dus ook graag aan de wethouder.

Namens de Stichting Behoud de Reiger wil ik graag het een en ander toevoegen aan de Raadsbijlage behorend bij deze vergadering. Voordat ik daarmee begin is het wellicht zinvol nog even te memoreren waarom de Stichting in het leven is geroepen. De Stichting is door een aantal ouders van de Reigerlaanschool opgericht in augustus 2000 toen het Nutsbestuur
(=toenmalig schoolbestuur) besloot tot vervangende nieuwbouw elders. Op dat moment verliet het schoolbestuur namelijk het door hen altijd gepresenteerde uitgangspunt dat de school aan de Reigerlaan behouden moest blijven. De ouders van de Reigerlaanschool dragen de Stichting een warm hart toe. De Stichting Behoud de Reiger verzet zich tegen dit besluit van het
schoolbestuur met de volgende redenen;

* De locatie van de school is naar volledige tevredenheid van de ouders en buurtbewoners.

* Het gebouw en haar geschiedenis zijn in hoge mate karakterbepalend voor de school.

* De modelstudie van Marks & Steketee toont aan dat van de huidige school onderwijs-technisch een moderne school gemaakt kan worden. Bovendien toont deze studie aan dat het terrein van de Reigerlaanschool dusdanig groot is dat naar huidige normen een sur-plus aan ruimte aanwezig is, die het oa. ook mogelijk maakt op het huidige terrein de school uit te breiden. De modelstudie is overigens gemaakt (in tegenstelling tot wat de Raadsbijlage van deze vergadering meldt) op aandringen van een aantal verontruste ouders van de Reigerlaanschool en niet door de Stichting Behoud de Reiger. Ook moet vermeld worden dat de studie door het Nutsbestuur is gefinancierd.

* Aan de wens van de Gemeente een SPIL-centrum te maken van de Reigerlaanschool kan waarschijnlijk op het huidige terrein voldaan worden.

* Door de school op de huidige locatie op te knappen en uit te breiden blijft de oorspronkelijke functie van school in het Rijksmonumentele pand behouden. Op deze manier blijft een van de weinige cultuurhistorische waarden in Eindhoven behouden.

* Met nieuwbouw van de Reigerlaanschool in Lakerlopen zal het niet haalbaar zijn een school met dezelfde hoeveelheid ruimte en met een vergelijkbaar karakter te bouwen.

* De school vertolkt een zeer belangrijke sociaal-bindende factor in de wijk het Villapark. Als de school wordt geëlimineerd is de kans groot dat de buurt inslaapt. Er blijven slechts te veel kantoren en woonhuizen. De buurtverenigingen ‘het Villapark’ en ‘LaakAlert’ zijn daarom ook tegen het vertrek van de school van de Reigerlaan.

* De onderhoud- en veiligheidssituatie aan de Reigerlaanschool was acuut noodlijdend. Door de brand is deze situatie acuter dan ooit tevoren en vraagt om een snelle oplossing. Eventuele nieuwbouw van de school in Lakerlopen kan nog wel 5 jaar duren.

Door de brand is de situatie aan de Reigerlaan wellicht voor het schoolbestuur (tegenwoordig SATOE) zodanig veranderd dat zij weer mogelijkheden zien terug te keren naar het eerder door hen gepresenteerde uitgangspunt de Reigerlaanschool aan de Reigerlaan te behouden te renoveren en uit te breiden. Wij hopen dat van harte. Bovendien hopen wij van harte, maar misschien is dat ietwat te voorbarig, dat de Raad dit uitgangspunt ook onderschrijft en zich daarover in deze vergadering zou willen uitspreken.

Met vriendelijke dank voor Uw luisterend oor,

C. den Beer Poortugael - Vis van Heemst
Bestuurslid Stichting Behoud de Reiger


 [terug]

 

pagina versie 2.02, gewijzigd 1/7/2002