Reigerbulletin 20, 11/7/2003

Spilcentrum de Laak
Bij dit Reigerbulletin ontvangt u een brief van het schoolbestuur naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het spilcentrum voor de wijk de Laak en de daarmee verbandhoudende situatie rondom de huisvesting van onze school.

Zie hier voor de bijlage van het Salto-schoolbestuur.

 

[terug]


Reigerbulletin 16, 25/4/2003

We zijn weer terug....
Na bijna een jaar zijn we met onze school weer terug waar we horen, in ons vertrouwde gebouw aan de Reigerlaan. We kunnen terugkijken op een hele enerverende periode in de toch al rijke geschiedenis van de school. Met elkaar hebben we de klus geklaard. Door niet bij de pakken te gaan neerzitten is het gelukt. We hebben als team daarbij fantastische ondersteuning van ouders gehad in velerlei vormen. Het was een bevestiging van wat we al wisten; de betrokkenheid bij onze school is erg groot.
Dit kwam ook goed tot uitdrukking tijdens de openingsfestiviteiten. We blijven ons er voor inzetten om die betrokkenheid te behouden en te richten op de toekomst van onze school.

Projectgroep Spilcentrum
Zoals in een eerder Reigerbulletin beschreven is er een projectgroep gestart ter voorbereiding van de vestiging van een Spil-centrum in wijk 'de Laak' (Tongelre binnen de ring).
De opdracht voor deze projectgroep is als volgt beschreven in een plan van aanpak. Een spilcentrum voor de wijk 'de Laak':

Op donderdag 8 mei is er in de kantine van het NRE-gebouw aan de Nachtegaallaan een informatieavond voor alle bewoners van Villapark en Lakerlopen. Deze avond begint om 19.30 uur.

[terug]


Reigerbulletin 15, 11/4/2003

Extra Reigerbulletin
Op de achterzijde van dit Reigerbulletin staat het tweede en laatste nummer van de extra Reigerbulltins die betrekking hebben op de heropening van onze school.

De laatste loodjes
Als u dit Reigerbulltin ontvangt zit de klus er bijna op. De afgelopen week is er koortsachtig gewerkt aan de inrichting van onze school. Het zal allemaal op tijd klaar zijn om de kinderen te ontvangen op woensdag 16 april. We vragen u vriendelijk goed rekening te houden met de afspraken voor die dag.

Bedankt
Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken die op een of andere manier heeft meegeholpen bij de wederopbouw van onze school. Er zijn veel ouders geweest die zich belangenloos hebben ingezet. De buschauffeurs hebben van de kinderen mooie tekeningen en een kleine attentie gekregen als blijk van waardering.


Extra Reigerbulletin met betrekking tot de heropening Reigerlaan Nr 2 11-04-2003

De spanning stijg..............
Nog even en dan is het zover. Iedereen is erg benieuwd naar de heropening van onze school. Wij geven u hieronder het programma van de openingsdag, zodat u een goed beeld hebt van de activiteiten.

Programma 16 april
08.30
Alle kinderen (ook de groepen 1 en 1-2) en ouders verzamelen zich op de Reigerlaan. Er wordt duidelijk aangegeven waar elke groep moet staan. Het is aan te raden om tussen 08.15 en 08.25 aan te komen, zodat de opstelling zonder gedrang kan verlopen en de kinderen niet onnodig lang hoeven wachten. Kom vooral op tijd om niets van het spektakel te missen.

08.35 Gezamenlijk zingen van het schoollied. De tekst wordt uitgereikt.

08.40 De openingshandeling wordt verricht door wethouder mevrouw Mittendorff.

08.50 Iedereen gaat op aanwijzing naar binnen. De kinderen gaan naar hun eigen lokaal, samen met de groepsleerkracht en de groepsouder.

08.55 De nieuwe lokalen op de speelplaats worden geopend voor de groepen 5, m.m.v. de groepen 1 en 1-2

09.00 Ontvangst van de genodigden in de speelzaal. Dit zijn vertegenwoordigers van schoolbestuur, medezeggenschapsraad, groepsouders, bedrijven, gemeentebestuur, stadsdeelkantoor, andere saltoscholen en externe relaties.

10.00 Het officiële programma is afgelopen. De kinderen hebben pauze en krijgen een traktatie.

11.30 Ouders mogen samen met hun kinderen het gebouw bekijken. Leerkrachten lopen rond met kinderen waarvan de ouders niet kunnen komen.

12.30 Einde feestprogramma voor ouders en kinderen.

13.00 Teamactiviteit

Op donderdag 17 april krijgen de kinderen uit de groepen 1 en 1-2 een rondleiding door het gebouw. Ook op 24 april is er voor u de gelegenheid om de school te bekijken tijdens de tentoonstelling van 17.30 uur tot 18.00 uur.

[terug]


Reigerbulletin 14, 28/3/2003

Overlast
Het moet maar eens gezegd! Wij waarderen het heel erg dat u als ouders de overlast door alle activiteiten aan en rond de school steeds voor lief neemt. Het is nog maar voor even moet u maar denken.

Nieuwe lokalen en de gevolgen
Er zijn twee niewe lokalen geplaatst op het schoolplein. Deze worden op 16 april in gebruik genomen.
De consequenties voor het gebruik van het schoolplein zullen door de schoolpleincommissie besproken worden. Op korte termijn streven we naar een aangepast rooster voor de pauzes, zodat niet alle groepen gelijktijdig van het terrein gebruik hoeven te maken.
Bij de verdeling van de groepen over de lokalen hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Dit leidt tot de volgende verdeling:
Groepen drie en vier, zolas voorheen op de begane grond.
Groepen 6 op de eerste vedieping zoals voorheen.
Groepen 7 naast elkaar op de eerste verdieping.
Groep 8 in het voormalige lokaal van 7a en groep 8 op zolder.
Beide groepen 5 in de nieuwe noodlokalen.
De komende jaren streven we er naar om de verdeling zo te handhaven.

Nieuw dak Eksterlaan
De Zuid Nederlandse Dakbedekkingsmij B.V. heeft bij de gelegenheid van haar 50-jarig jubileum aan de gemeente Eindhoven een cadeaux aangeboden in de vorm van hun activiteiten. Zij leveren gratis dakbedekking. De gemeente Eindhoven bood vervolgens aan onze school aan om daar gebruik van te maken voor het platte dak van het gebouw aan de Eksterlaan. U begrijpt dat we dit in dank hebben aanvard!
Het is de bedoeling om dit nog voor de opening van het hoofdgebouw te realiseren.

Projectgroep SPIL-centrum
In februari is het projectteam SPILcentrum De Laak van start gegaan. Het projectteam bereidt de oprichting van een spilcentrum voor, waarbij gedacht wordt aan een duurzame samenwerking tussen onze school, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang in één gebouw. In het projectteam zitten vertegenwoordigers van verschillende gemeentelijke diensten, van Loket W voor het peuterspeelzaalwerk, van Korein voor de Naschoolse opvang en van het stadsdeelkantoor. Namens onze school neemt Ad deel aan het projectteam. De opdracht is uiteindelijk om een advies aan het college van B en W uit te brengen. De drie beoogde partners hebben de intentie uitgesproken om samen een spilcentrum te vormen.

Extra Reigerbulletin met betrekking tot de heropening Reigerlaan Nr 1 28 maart 2003

We zijn aan het aftellen!!!!!!!
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de verhuizing van onze school. Via dit extra Reigerbulletin geven wij u de laatste informatie. Als dit Reigerbulletin verschijnt is het nog 19 nachtjes slapen.........

Verhuizing
De werkelijke verhuisdatum is 15 april. Zoals al eerder is medegedeeld zijn alle kinderen die dag vrij. Wij vragen u ook vriendelijk er op toe te zien dat de kinderen die dag niet spelen op de speelplaats van de school en in de direct omgeving in verband met het laden en lossen. We kunnen ze dan niet de aandacht geven waar ze dan wel om vragen. De ouders die gebruik maken van de Buitenschoolse opvang moeten dit zelf doorgeven.

Opening
De feestelijke opening van onze school is gepland op woensdag 16 april. De kinderen staan die dag centraal, maar er is ook een officieel tintje natuurlijk. Zoals in de uitnodiging staat vermeld worden alle kinderen om uiterlijk 08.30 uur in de Reigerlaan verwacht. Zij stellen zich daar groepsgewijs op op aanwijzing van de leerkrachten. Aan ouders die de opening willen meemaken, vragen we zich op te stellen achter de laatste groep kinderen. De organisatie houdt er rekening mee dat iedereen het goed wil zien en horen, vooral de kinderen natuurlijk!
Na de openingshandeling gaan de kinderen met hun eigen groep in een bepaalde volgorde naar binnen en naar het eigen lokaal. De kleuters lopen buitenom en zorgen voor een feestelijk onthaal van de groepen die naar de noodlokalen gaan. De genodigden worden ontvangen in de speelzaal. Daar vindt een officieel samenzijn plaats met een rondleiding door het gebouw. Van 11.30 uur tot 12.30 uur zijn de ouders welkom om samen met hun kind(eren) in het gebouw te kijken. U mag uw kind(eren) hierover zelf ophalen in de groep(en). Kinderen van ouders die niet in de gelegenheid zijn om te komen, gaan rond met de eigen leerkracht. De kleutergroepen kijken donderdag in het hoofdgebouw met hun eigen leerkracht.

Onze school wordt mooi, maar...............
Velen vragen zich af waarom het gebouw aan de buitenkant niet wordt opgeknapt. Wat nu gebeurd is, is uitsluitend herstel van de brandschade. Hier en daar hebben we handig wat functionele verbeteringen kunnen aanbrengen zolang het maar "budgettair neutraal" bleef. Nieuwe investeringen zijn er niet gedaan omdat de toekomst van het gebouw op de langere termijn onzeker is. Zodra we daar meer over weten laten we u dat uiteraard weten. Op dit moment verheugen we ons op de terugkeer en het in gebruik nemen van onze vertrouwde omgeving. Er is ook keihard gewerkt om het ons zoveel mogelijk naar de zin te maken. Het gebouw ziet er gewoon fantastisch uit!!!!!!!!!!!

[terug]


Reigerbulletin 13, 27/2/2003

Witte lakens gevraagd
Voor een creatieve activiteit bij de opening van de school, hebben we witte lakens nodig. Al u die kunt missen willen wij u vragen ze na de vakantie aan uw kind mee te geven.

Hoera een prijs!
De groepen 8 hebben een prijs gewonnen omdat ze een prognose hadden gemaakt over de Tweede Kamer verkiezingen. Ze hadden het beter voorspeld dan de onderzoeksbureaus. Daarom hebben ze een prijs gewonnen om naar de Tweede Kamer te gaan. Donderdag 27 februari is wethouder mevr. Mittendorff gekomen en heeft de prijs aan de kinderen uitgereikt. het wordt vanavond uitgezonden op Omroep Brabant. 27 maart gaan de kinderen naar de Tweede Kamer. We zullen jullie op de hoogte houden. Groeten van de groepen 8.

[terug]


Reigerbulletin 12, 14/2/2003

Geslaagde ouderavond over Zorg
Op dinsdag 4 februari jl. vond de tweede ouderavond van dit schooljaar plaats. Onderwerp van gesprek was 'Zorg'. Na de opening en de medelingen van Ad over de verhuizing terug naar de Reigerlaan (zeer waarschijnlijk rond half april; mededelingen volgen nog) kreeg Arie-Jan van Zanten het woord. Vanuit zijn functie als coördinator van 'Weer Samen naar School', en het samenwerkingsverband Eindhoven e.o. gaf hij de ruim 65 aanwezige ouders en leerkrachten een zeer heldere inleiding over het gehele zorgveld dat loopt van extra hulp door de IB-er tot uiteindelijk de overstap naar het speciaal onderwijs. Vervolgens nam Marijke Lamers (de school IB-er) het van hem over en vertelde hoe het thema 'Zorg' op de Reigerlaan specifiek wordt ingevuld en met welke middelen. Ook de vragen die vooraf door een aantal ouders aan haar gesteld werden, beantwoordde zij in algemene zin tijdens de vergadering. Rond 22.00 uur beëindigde Wim Brouwer namens de MR de zeer informatieve bijeenkomst. Tijdens de vergadering werden kopieën van beide inleiders verspreid. Belangstellenden hiervoor kunnen zich nog melden bij Marijke Lamers.

Verhuizing
Als alles goed gaat wordt het gebouw aan de Reigerlaan op vrijdag 4 april opgeleverd.
In de week van 7 april treffen we de voorbereidingen voor de verhuizing. Dit betreft met name de levering van nieuw meubilair. In die week zijn de groepen 8 met een aantal teamleden op schoolreis naar Giethoorn.
Op maandag 14 april pakken we onze spullen in in de Geraniumstraat. Daarbij kunnen de kinderen onder leiding van de eigen groepsleerkracht natuurlijk goed meehelpen.
Op dinsdag 15 april vindt de verhuizing plaats. Alle kinderen zullen die dag vrij zijn.
Op woensdag 16 april zijn de kinderen welkom in onze school aan de Reigerlaan. Natuurlijk volgt er dan een feestprogramma. We informeren u hierover nog uitvoerig de komende tijd. We verzoeken u alvast rekening te houden met bovenstaande data.

[terug]


Reigerbulletin 11, 31/1/2003

Herstel schoolgebouw Reigerlaan
Zoals de zaken er nu voorstaan is de oplevering van het gebouw aan de Reigerlaan gepland op 4 april. Een groot probleem is nog de vochtigheid in het gebouw. Dit vertraagt onder andere het stucwerk en het schilderwerk.
In onze eigen planning gaan we uit van een verhuizing in week 16 omdat de beide groepen 8 en een aantal teamleden in week 15 in Giethoorn zijn. Van de (feestelijke) activiteiten rondom de verhuizing houden we u uiteraard op de hoogte.

Het overblijven
Ondanks grote inspanningen van de overblijfcommissie en de overblijfkrachten verloopt het overblijven niet naar wens. Team en overblijfcommissie zijn met elkaar in overleg om deze situatie te verbeteren.

[terug]


Reigerbulletin 10, 10/1/2003

Nieuwjaarswens
Op donderdag 9 januari hadden we de traditionele nieuwjaarsborrel met team en ouders. Hoewel de opkomst wat minder was dan de andere keren was het plezierig om met elkaar het glas te heffen op een voorspoedig 2003.
Vanaf deze plaats wensen we alle ouders een in alle opzichten gelukkig nieuwjaar toe.

School t-shirts
Tijdens de nieuwjaarsborrel kreeg de school ook een kadootje. Namens "Laak Alert", de buurtvereniging "Villapark" en stichting "Behoud de Reiger" bood Eric Slaats onze school prachtige nieuwe t-shirts aan; blauw met het mooie logo van de school er op. Namens iedereen hartelijk dank daarvoor.

Bedankje voor busouders
We hadden het eigenlijk bij de nieuwjaarsborrel willen doen, maar dan hadden we maar enkele ouders rechtstreeks bereikt. Voor hun inzet als begeleider in de bussen willen we deze ouders bedanken. Zij krijgen nog een kleine attentie en we hopen dat ze het "bussen" nog even kunnen voldouden.

Herstel Reigerlaan
Er is in het gebouw nog veel werk te verrichten maar het vordert goed. De oplevering wordt verwacht in week 15. We denken al na over een feestelijke opening en een programma daar omheen. We houden u op de hoogte.

Opbrengst kerstmarkt
De kerstmarkt was een doorslaand succes. De sfeer was geweldig. Iedereen die heeft meegeholpen heel erg bedankt!
De eindopbrengst van de verkoop was e 1231,57.
De netto-opbrengst zal gebruikt worden voor de openingsactiviteiten.

Een niet opgehaalde prijs
Tijdens de kerstmarkt was er een loterij. Op lotnummer 50 was een prijs gevallen. Het is een mooie knuffelbeer. De prijs kan worden opgehaald bij juf Laura op de Reigerlaan.

Sponsoring
Ook u kunt de openingsfestiviteiten sponseren. In het volgende Reigerbulletin, dat verschijnt op 31 januari kunt u advertenties laten plaatsen voor de prijs van e 2,-
Het gaat als volgt u levert per email of per brief via uw kind de advertentietekst aan vòòr woensdag 29 januari en u betaalt e 2,- bij de leerkracht van uw kind. U kunt het geld natuurlijk in een envelopje meegeven. De advertentie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Een particuliere aangelegenheid
• Kindgericht of kind gerelateerd
• Maximaal 6 cm breed en 4 cm hoog

[terug]


Reigerbulletin 9, 13/12/2002

Gezellige kerstmarkt
Op donderdag 19 december van 17.00 uur tot 19.00 uur op de speelplaats aan de Reigerlaan

Alle kinderen en hun ouders worden daarbij verwacht. De school is die dag om 11.45 uit, zodat iedereen weer op tijd terug kan zijn. De kinderen zullen per groep zelfgemaakte "kerstproducten" verkopen. Daarnaast zijn er tal van leuke activiteiten.
U kunt nog meedoen met de "kerst-mis(s)-baksel-wedstrijd" en met de "mutsenwedstrijd".
De opbrengst van de kerstmarkt is bedoeld voor de feestlijke heropening van onze school aan de Reigerlaan. Wij hebben er veel zin in. De voorbereidingscommissie heeft al veel werk verricht. Met uw enthousiaste aanwezigheid wordt het een mooi feest. Daarom nodigen we u ook nog eens nadrukkelijk uit om met uw kind(eren) mee te komen.
Volgende week krijgen de kinderen nog een programma mee, zodat duidelijk is waar welke activiteiten gaan plaatsvinden.

Busvervoer
Helaas komt het wel eens voor dat er 's ochtends een bus te laat op de Reigerlaan is. De afgelopen weken was groep drie een aantal keren de dupe. Om die reden hebben we besloten om met ingang van maandag 16 december de groepen 3 en 6 te wisselen van bus. Vanaf die dag gaan de groepen drie met bus 3 mee en de groepen zes met bus 6. Bij de groepen 6 is ook altijd een leerkracht aanwezig. Op deze wijze wordt het ongemak van een bus die te laat is, verdeeld over meerdere groepen.

Herstel Reigerlaan
Het herstel van onze school aan de Reigerlaan vordert goed. De zolderverdieping is weer in zijn oude luister hersteld. Het voormalige handenarbeidlokaal (waar groep 5b in zat) wordt ingericht als computerlokaal. In alle klaslokalen komt marmoleum op de vloer. Alle oude opbouwleidingen van de electriciteit komen nu in de muren. Grote functionele aanpassingen vinden er nu niet plaats. Dat zal pas het geval zijn als de locatiekeuze definitief is.
Op dit moment is de planning dat het werk eind maart wordt opgeleverd. In die periode worden ook twee noodlokalen bijgeplaatst, zodat de hele school weer herenigd zal zijn.
De komende tijd zullen we ook een besluit nemen over de verdeling van de groepen over de beschikbare lokalen voor de rest van dit schooljaar. Natuurlijk zullen we u en uw kinderen daar tijdig over informeren.

Speciale schoolkrant
Een groep kinderen uit 8a en 8b vormen samen de redactie van een speciale schoolkrant over het herstel van onze school. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een aflevering die volgende week zal verschijnen. Het is echt een krant voor en door kinderen. Omdat er bij de heropening een speciale uitgave zal zijn die extra kosten met zich mee zal brengen is het mogelijk om een advertentie te (laten) plaatsen. De kosten hiervan zijn:
Hele pagina (A4) 25 euro
Halve pagina 15 euro
Kwart pagina 8 euro
De eventuele meeropbrengst komt ten goede aan de festiviteiten rond de heropening.

2002 Een bewogen jaar
We zullen het bijna afgelopen jaar niet snel vergeten. De brand op 21 mei was een gedenkwaardige gebeurtenis met verstrekkende gevolgen voor de school. Als je nu zo terugkijkt op die periode kun je denk ik wel zeggen dat het ons sterker dan voorheen heeft verbonden met elkaar. Kinderen, ouders en teamleden hebben zich allemaal ingezet om er het beste van te maken. Dat is goed gelukt!
In het nieuwe jaar zal er ook veel inzet gevraagd worden. We kijken uit naar de heropening van onze school en hopen dat we op evenveel enthousiame van uw kant mogen blijven rekenen.

[terug]


Reigerbulletin 8, 29/11/2002

Sinterklaas
Natuurlijk bezoekt Sinterklaas ook dit jaar onze school. Op donderdag 5 december ontvangen alle kinderen uit de groepen 1 en 2 Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten om 08.30 uur op de locatie Reigerlaan. Daarna komen alle groepen 1 en 2 bij Sint op bezoek. Later op de ochtend ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 Sinterklaas op de locatie Geraniumstraat. De groepen 3 en 4 gaan bij Sint op bezoek. De andere groepen hebben surprise in de eigen groep.
Op vrijdag 6 december zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.

Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 begint de school die dag om half 10. Die kinderen moeten dus om 10 over negen bij de bus zijn.

Kerstmarkt
Dit jaar organiseren we op donderdag 19 december van 17.00 tot 19.00 uur een kerstmarkt voor alle ouders en kinderen en overige belangstellenden. De kinderen maken op school met hun klasgenoten kerstversieringen die verkocht zullen worden. De markt wordt gehouden aan de Reigerlaan. Die dag zijn alle kinderen vrij om 11.45 uur. We verwachten iedereen weer terug tijdens de kerstmarkt. We gaan er van uit dat alle kinderen aanwezig zijn, waarbij u zelf aan de hand van het programma en de activiteiten de tijd bepaalt om te komen en te gaan.
I.v.m. de catering vragen we u aan te geven met hoeveel personen u de kerstmakrt gaat bezoeken. Verder zijn we nog op zoek naar kerstversieringen. Hebt u nog wat over op zolder? Wij zijn er blij mee. U kunt de spulletjes inleveren in de kerstmanden op de Reigerlaan.

HET OVERBLIJVEN
Kort geleden informeerde de overblijfcommissie u over een aantal zaken betreffende het overblijven. De commissie (bestaande uit afgevaardigden van het team, ouders en de overblijfkrachten) gaf toen aan dat de dagelijkse gang van zaken rond het overblijven van de kinderen wordt begeleid door zo'n 23 vrijwilligers die dit werk vaak al jaren met verve doen. Het kost de commissie echter steeds meer moeite om voldoende mensen te vinden die dagelijks een uurtje naar school komen en tegen een vrijwilligersvergoeding dit werk te verrichten. Gegeven deze situatie en het feit dat er door de brand relatief meer kinderen overblijven, vraagt de commissie uw aandacht voor het volgende.
Zowel in de bovenbouw als de onderbouw hebben de overblijfkrachten moeite om enige rust te bewaren tijdens het overblijven en tijdens het spelen op het plein. De kinderen verzinnen vaak drukke 'vechtspelletjes'. Natuurlijk beseffen wij terdege dat dit nu eenmaal soms voorkomt en niet uit te sluiten is. Toch vragen wij u vriendelijk om gezien de situatie eens met uw kind(eren) hierover te praten.

[terug]


Reigerbulletin 7, 15/11/2002

Communicatie school-ouders
We hebben het al eerder met u gehad over het gegeven dat de gewone inloop in de klas van uw kind niet meer zo gemakkelijk is. Het blijkt moeilijk te zijn om voor alle groepen 3 t/m 8 daarvoor algemene afspraken te maken. Wij wijzen er u nadrukkelijk op dat het altijd mogelijk is om een afspraak met de leerkracht van uw kindo te maken. Een gesprek kan plaatsvinden op de locatie Reigerlaan, maar ook in het lokaal van uw kind in het gebouw aan de Geraniumstraat. Tips om de communicatie en met name het "directe contact" te verbeteren blijven natuurlijk van harte welkom.

Een nieuw dak!!
Vandaag, vrijdag 15 november, heeft de oplevering plaatsgevonden van het nieuwe dak op onze school aan de Reigerlaan. U ziet het; het herstel vordert gestaag. Aan de binnenkant is nog veel werk te verrichten. Ook hier gaat het om herstel van de brandschade. Het betreft stucwerk, plafonds en vloeren. Daarna volgt nog het schilderwerk aan de binnenzijde. Er wordt met voortvarendheid verder gewerkt. We liggen nog op schema en rekenen op terugkeer in ons vertrouwde gebouw eind februari 2003.

[terug]


Reigerbulletin 6, 1/11/2002

Overblijven

Extra kosten
In voorgaande afleveringen van het Reigerbulletin is een aantal maal aangegeven dat ouders in de gelegenheid werden gesteld om (in)direct bij de overblijfcommissie hun bezwaar neer te leggen voor het feit dat de 'overblijfkosten' voor hen door de brand zijn gestegen. Enkele ouders hebben dit binnen de gestelde termijn gedaan. Omdat de overblijfcommissie geen apart potje heeft voor dit soort omstandigheden heeft zij inmiddels de aangetekende bezwaren bij de directie neergelegd. De directie probeert op haar beurt de 'meerkosten' op de verzekering te verhalen. De overblijfcommissie zal u zo snel mogelijk in kennis stellen van de beslissing van de verzekeringsmaatschappij. De laatste heeft vooralsnog geen enkele toezegging gedaan op dit terrein.

Ouderavond 29 oktober

Directiemededelingen
Wat betreft huisvesting: iedereen is volledig op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. Langzaamaan worden de voorbereidingen getroffen voor terugkeer naar de Reigerlaan in februari/maart. Op dat moment worden ook de noodlokalen voor de twee groepen 3 geplaatst. We komen terug in een school die prima opgeknapt is binnen het beschikbare budget. Dat betekent dat ook de toneelzolder weer in orde is. Een klein deel van de ouderbijdrage is daar mede aan gespendeerd. Overigens worden ook de toiletten vernieuwd.

Verslag
In het verslag van de vorige ouderavond voor de zomervakantie stonden twee items waarover vragen werden gesteld. De eerste vraag was de overblijfkwestie. Inmiddels heeft de overblijfcommissie alle bezwaren van ouder inzake het verplicht moeten overblijven geïnventariseerd en bij de verzekering neergelegd. Hangende de uitspraak krijgen deze ouders geen acceptgiro.
Ook de bereikbaarheid van de leerkrachten aan de Geraniumstraat kwam aan de orde. Het blijkt erg lastig om een goede oplossing te vinden voor het wegvallen van de mogelijkheid om even een kort praatje aan te knopen met de leerkracht. Bij specifieke zaken wordt uiteraard een afspraak gemaakt, maar de korte, informele contacten worden erg gemist. De directie is zich daarvan bewust en vraagt iedereen mee te denken over een adequate oplossing. Vervolgens werd het verslag vastgesteld.

Kerstmarkt en kerstontbijt
Dit jaar organiseren we voor de kinderen en de ouders een kerstmarkt in plaats van de gebruikelijk kerstviering. Deze markt wordt gehouden op de speelplaats van de Reigerlaan op donderdag 19 december van 17.00 tot 19.00. Naast de verkoop van werkstukjes die door de kinderen gemaakt worden, zullen er diverse activiteiten zijn. De opbrengst zal ten goede komen aan de feestelijke heropening van ons gebouw.
Op vrijdag 20 december is er in alle groepen een kerstontbijt.
De komende tijd krijgt u meer informatie over een en ander.

[terug]


Reigerbulletin 5, 18/10/2002

Met eigen vervoer naar Geraniumstraat
De kinderen die met eigen vervoer naar onze school in de Geraniumstraat komen moeten op het plein tussen de twee gebouwen in wachten tot het moment dat de eerste groep arriveert die met de bus gebracht wordt. Deze kinderen hoeven pas om vijf voor half negen op school te zijn. Omdat er geen toezicht voor hen is, is het ook niet wenselijk dat ze veel eerder op school zijn.
De afspraak was tot nu toe dat deze kinderen aan het einde van de schooltijd tot 15.00 moeten wachten voordat ze mogen vertrekken. De ervaring heeft geleerd dat dit niet werkt. Als de school uitgaat, mogen ze vertrekken als hun eigen groep naar de bus loopt.

Begeleiding busvervoer
Er is nog steeds behoefte aan ouders die als begeleider met de bus meegaan. U hoeft zich natuurlijk niet voor alle dagen op te geven. Ouders begeleiden alleen de groepen 3 t/m 5. Voor de groepen 6 t/m 8 gaan leerkrachten mee. Begeleiders zijn op ma, di, do en vrij om 8.05 op de locatie Reigerlaan, 14.30 op de locatie Reigerlaan, op woensdag om 11.30 op de locatie Reigerlaan. Kleinere kinderen worden door juf Floor in haar klas (2c) opgevangen en naar hun eigen klas gebracht. Voor vervoer naar de Reigerlaan (wegbrengen) en de Geraniumstraat (ophalen) wordt gezorgd.

Bibliotheek groepen 3
De groepen 3 starten woensdag na de herfstvakantie met de wekelijkse bibliotheek.

Herstel Reigerlaan
De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Volgens de huidige planning keren we in februari/maart 2003 terug naar ons gebouw aan de Reigerlaan. Gelijktijdig zullen dan twee nieuwe noodlokalen in gebruik worden genomen. We hebben dan de beschikking over 18 lokalen, een speellokaal en een handenarbeidlokaal.

[terug]


Reigerbulletin EXTRA, 10/10/2002

Aan alle ouders van de Nutsschool Reigerlaan

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze school de laatste dagen volop in de belangstelling heeft gestaan naar aanleiding van een aantal publicaties in het Eindhovens Dagblad.
De aanleiding hiervoor is de discussie over de herhuisvesting van onze school. In juni 2000 heeft het toenmalige schoolbestuur daarover een besluit genomen. Er werd gekozen voor de optie om voor onze school nieuwbouw te realiseren op een andere locatie in ons voedingsgebied. Dit bestuursbesluit was niet onomstreden. Met enige regelmaat werd u geïnformeerd over activiteiten die moesten leiden tot behoud van onze school op de huidige locatie.

De brand op 21 mei 2002 heeft de huisvestingsproblematiek van de Reigerlaan opnieuw op de agenda gezet. Vorige week stond er in de krant een ingezonden brief van Harry Jansen, raadslid voor de PvdA in de Eindhovense gemeenteraad, waarin hij zich afvraagt of de Reigerlaan wel een echte buurtschool is. Deze brief riep reacties op van ouders van onze school. Afgelopen dinsdag werden deze reacties gepubliceerd in de krant. Op woensdag verscheen er een redactioneel commentaar van Jack van Eekelen onder de kop: "een kleurtje zou de Reiger niet misstaan".
Kortom een hele polemiek over onze school maar niet met ons of door ons. Natuurlijk heeft het ook de gemoederen in ons team beroerd. De krant werd gespeld en er werd veel over gesproken. We hebben ons afgevraagd of het verstandig was om aan de discussie deel te nemen. Dat doen we echter niet. Het team beschouwt het als haar primaire taak om goed onderwijs te geven aan de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden staan we garant voor die taak. We laten ons niet verleiden tot discussie in de media.

Onze school bevindt zich momenteel op een belangrijk punt in haar bestaan en dat is voorwaar niet voor het eerst. Voorop staat voor ons dat wij open willen staan voor alle ouders die kiezen voor onze school. Wij maken daarbij geen onderscheid naar achtergrond of afkomst. Het team zet zich in voor goed onderwijs in een goed pedagogisch klimaat. Dat vraagt van alle teamleden iedere dag opnieuw grote inspanningen.

De directie voelt zich in hoge mate verantwoordelijk voor begeleiding van het proces dat moet leiden naar een mooie toekomst voor onze school. We willen daarbij leren van het verleden, maar ook anticiperen op wat komen gaat. We hechten er aan om dat in goed samenspel met de ouders te doen en leggen daarvoor verantwoording af aan ons bestuur. We laten ons niet (af)leiden door de waan van de dag. Wel voelden we de behoefte om na de publicaties van de afgelopen dagen aan u te laten weten waar we voor staan.
Uiteraard houden we u via de reguliere Reigerbulletins op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het herstel van onze school op de langere termijn. Deze directe communicatie met u verkiezen wij boven het forum van de krant.

De directie

[terug]


Reigerbulletin 4, 4/10/2002

Busvervoer
Het busvervoer is met ingang van afgelopen maandag in handen van BBA Tours. We kenden deze week wat aanloopproblemen die nog versterkt werden door werkzaamheden aan het wegdek in de Fazantlaan. We hopen dat u hiervoor begrip hebt en vertrouwen er op dat deze problemen snel tot het verleden behoren. Voor tips ter verbetering of zaken waar u zich aan stoort, kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met iemand van de buscommissie (zie volgend bericht) of met de directie.
Als uw kind iets in de bus laat liggen, kunt u contact opnemen met BBA Tours tel 013-5444888.

Oproep busvervoer
De commissie busvervoer is nog op zoek naar één ouder voor begeleiding in een bus met kinderen uit de groepen 3, 4 of 5 op maandagochtend om 8.15 uur en één ouder voor woensdagmiddag 12.00 uur.
Graag even bellen naar Inge (2464369), Wilma (2374980) of Caroline (2436032).

Uitzwaaien en Ophalen
We vragen u nogmaals vriendelijk, doch dringend, om uw kind(eren) 's ochtends uit te zwaaien aan de overzijde van de Reigerlaan. Het is in het belang van de veiligheid van alle kinderen als we samen zorgen voor een overzichtelijke situatie.
Bij het ophalen van de kinderen die met de bus naar de Reigerlaan gebracht worden is het druk op het plein. Wij verzoeken alle ouders vriendelijk het hele plein te gebruiken en niet bij de poort te blijven staan.

Bibliotheekboeken
Als gevolg van de brand zijn de klassenbibliotheken nog niet heringericht. Totdat het zover is, zullen de bibliotheekboeken in de klas gebruikt worden. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 brengen deze boeken dus niet mee naar huis.

[terug]


Reigerbulletin 3, 20/9/2002

Overblijfkosten
Enkele ouders hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat ze, als gevolg van de brand, verplicht zijn hun kind te laten overblijven. Wij hebben goed kennisgenomen van die bezwaren en bespreken dit met overblijfcommissie, schoolbestuur en verzekering. De betreffende ouders zullen zo spoedig mogelijk een reactie van ons ontvangen.

Huisvesting
Het herstel van onze school aan de Reigerlaan vordert snel. Over een paar weken is het dak weer dicht. Natuurlijk moet er dan nog veel gebeuren. Alles is er op gericht om de school in februari 2003 weer gebruiksklaar te hebben voor onze kinderen. Alle betrokkenen werken mee aan ons streven om zo snel mogelijk terug te keren in ons voedingsgebied, zodat het halen en brengen met de bus weer tot het verleden behoort.
Eind september moet duidelijk zijn wat er nog meer nodig is om het gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd, de staat van onderhoud op niveau brengen en de noodzakelijke uitbreiding te realiseren. Op dat moment kan het schoolbestuur, in overleg met de gemeente, een besluit nemen over de toekomst van het gebouw.

Ophalen van kinderen
Bij het ophalen van de kinderen die met de bus naar de Reigerlaan gebracht worden is het druk op het plein. Om een en ander soepeler te laten verlopen verzoeken wij alle ouders vriendelijk het hele plein te gebruiken en niet bij de poort te blijven staan.

[terug]


Reigerbulletin 2, 6/9/2002

Busvervoer
Het vervoer van de kinderen met bussen blijft onze aandacht vragen. Er zijn een aantal ouders die zich erg inspannen om een en ander goed te laten verlopen. Met name de zitplaatsenregeling is regelmatig onderwerp van gesprek. Wij hebben dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de gemeente gebracht. De medezeggenschapsraad heeft de gemeente per brief laten weten erg ontstemd te zijn over het feit dat er de afgelopen weken enkele bussen te laat waren bij het halen of brengen van kinderen.

Ontruimingsoefening 9 oktober
De Nationale Brandpreventieweek (4 t/m 12 oktober) staat voor de Dienst Brandweer en Rampenbestrijding in het teken van ontruimingsoefeningen en brandveiligheid op scholen. Wij sluiten daar graag bij aan. Zowel voor de locatie Reigerlaan als de locatie Geraniumstraat willen we een goed functionerend ontruimingsplan hebben. We houden u daarvan op de hoogte. Overigens zal binnenkort voor het gebouw aan de Geraniumstraat een gebruiksvergunning kunnen worden afgegeven. Er vinden nog enkele werkzaamheden plaats die te maken hebben met maatregelen op dat gebied.

Brief bestuur
Op de achterzijde van dit Reigerbulletin treft u een brief van het bestuur aan over de huisvesting van onze school. [Zie alhier]

[terug]


Reigerbulletin 1, 23/8/2002

Start nieuwe schooljaar
Het was extra spannend dit jaar!
Op 19 augustus stonden de bussen weer in de Reigerlaan klaar om de kinderen naar de Geraniumstraat te brengen. Het was weer even wennen, maar in de loop van de ochtend hadden de meesten hun draai alweer gevonden. Op de locatie Reigerlaan was het allemaal wat vertrouwder. Ook daar waren de kinderen weer snel in hun element. Op beide locaties hebben we in de loop van de ochtend met alle kinderen samen gezongen als start van het nieuwe schooljaar. Het team wil zich echter ook heel bewust inzetten voor de kwaliteit van het onderwijsproces. Uw betrokkenheid is daarbij van groot belang. Daarom hopen we ook dit jaar weer op een goede samenwerking. We wensen iedereen een heel fijn schooljaar.

Noodlokalen
De afgelopen dagen zijn er twee noodlokalen geplaatst op de bestaande lokalen aan de Reigerlaan. Dit betekent dat groep 2a niet meer met de bus naar de Geraniumstraat hoeft.
We hebben nog een paar dagen nodig voor schoonmaken, verhuizen en inrichten. Het is de bedoeling dat groep 2a op woensdag 28 augustus voor het eerst in het nieuwe lokaal zit. Natuurlijk zal dit met enig "vlagvertoon" gepaard gaan, zodat het voor de kinderen een feestelijke gebeurtenis wordt.

Bouwactiviteiten
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw dak op het gebouw aan de Reigerlaan. Over 9 weken is dit werk klaar. Het dak zal dan naar de originele vorm hersteld zijn. Vervolgens moeten er in de lokalen nog herstelwerkzaamheden aan vloeren, wanden en plafonds plaatsvinden als gevolg van de brand. Op dit moment is nog geen besluit genomen over verdergaande bouwkundige ingrepen, verbeteringen en/of uitbreidingen. Zoals u weet wordt op verzoek van het gemeentebestuur ambtelijk onderzocht of het haalbaar is het gebouw zodanig op te knappen en uit te breiden zodat het weer geschikt is als schoolgebouw voor de toekomst. Dit zal worden afgewogen tegen vervangende nieuwbouw elders. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hierover regelmatig contact met de directie.

Gymzaal
De gymzaal aan de Reigerlaan is weer in gebruik. Er zijn maatregelen genomen voor de veiligheid van de kinderen.

Busvervoer
Voor de vakantie was er sprake van een wijziging in de regelgeving met betrekking tot het vervoer van leerlingen in bussen. Dit zou neerkomen op een verscherping van de huidige regels. Deze nieuwe wetgeving is echter met een jaar uitgesteld. Op dit moment mogen er drie leerlingen op een bank als er sprake is van een doorlopende rugleuning of als de gescheiden zittingen niet voorzien zijn van gordels.
De veiligheid van de kinderen is voor ons steeds het uitgangspunt. Dus blijft het een punt van aandacht.
In het kader van die veiligheid vragen wij de ouders nogmaals met klem om aan de overzijde van de Reigerlaan uit te zwaaien. Het bevordert het overzicht bij het instappen.
Als de kinderen terugkomen op de Reigerlaan is het de bedoeling dat u ze opwacht op de speelplaats. Van daaruit kunt u de kinderen dan meenemen. We hopen op uw medewerking.
De commissie busvervoer doet een oproep aan ouders om te begeleiden bij het vervoer van en naar school. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind of rechtstreeks bij Carolien Dankers tel 2436032.

[terug]  

pagina versie 2.2, gewijzigd 28/9/2003