Reigerbulletin 19, 12/5/2006

Werkzaamheden in/rond de school
In week 22 worden volgens de planning alle draaiende delen in de gevels van het hoofdgebouw en de dependance vervangen. Voor die tijd moet het overige schilderwerk, zoals schuren, afbranden en gronden klaar zijn. Er wordt gewerkt per lokaal. We houden zoveel mogelijk rekening met het rooster, maar er zullen groepen soms twee of drie dagen niet in het eigen lokaal kunnen werken. We lossen dat intern op met de beschikbare ruimtes.

Klimrek
Volgende week wordt het klimrek op het grote plein vervangen door twee nieuwe toestellen, zodat de kinderen weer veilig kunnen spelen.

[terug]  


pagina versie 2.00, gewijzigd 8/6/2006